Zmena termínu prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ 2020/2021

Vážení rodičia,  termín prijímania žiadostí do MŠ Bajkalská 31 Prešov sa mení od 4. 5. 2020 do 15.5.2020. 

 

Posted in .