Zmena organizácie príchodu a odchodu detí do MŠ od 21. 06. 2021 počas rekonštrukcie pavilónu A

Vážení rodičia,

            vzhľadom k začínajúcim rekonštrukčným prácam v pavilóne A, by sme Vás radi upozornili na zmeny týkajúce sa organizácie príchodu a odchodu detí z materskej školy, ktoré budú platné od pondelka 21. 06. 2021 do konca školského roka 2020/2021.

 Prosíme o dodržiavanie a rešpektovanie týchto zmien:

  • Od pondelka 21.06.2021 budú vytvorené dve skupiny detí z triedy Včeličiek a edukačný proces sa bude realizovať nasledovne: jedna skupina vo vestibule materskej školy, druhá v triede na poschodí MŠ.                                                 Príchod a odchod detí z materskej školy cez vestibul bude sprístupnený len pre triedu VČELIČIEK!
  • triedy Mravce a Slnečnice budú mať zabezpečený príchod a odchod detí z materskej školy cez terasu triedy Slnečnice zo školského dvora  – Pavilón  A.
  • triedy Slniečka, Motýle, Lienky a Kvetinky majú sprístupnený vchod/východ do budovy materskej školy cez bočný vchod Pavilónu B zo školského dvora.
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa zákonný zástupca podpíše pri vstupe do jednotlivých pavilónov pri rannom filtri.
  • pri výbere svojich detí z materskej školy prosíme ZVOŇTE NA MOBIL TRIEDNEJ UČITEĽKE.

 

Vážení rodičia,

prosíme Vás o dodržiavanie zmenených organizačných podmienok MŠ a akceptovanie zvýšených bezpečnostných opatrení počas rekonštrukcie MŠ. Žiadame Vás o minimalizovanie pohybu na školskom dvore aj mimo prevádzky MŠ. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví našich zverených detí.

Veríme, že spoločne túto situáciu zvládneme.

 

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

 

                                                                                         PaedDr. Renáta Gumanová

                                                                                                                  riaditeľka MŠ

                                                                            a personál MŠ Bajkalská 31, Prešov

Posted in .