Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Pri návrate dieťaťa do materskej školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti. Na stiahnutie Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Posted in .