Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia, prevádzka MŠ Bajkalská bude prerušená od 21.12.2020 do 08.01.2021.

Posted in .