Prerušenie prevádzky MŠ Bajkalská 31, Prešov od 11.01.2021

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa a podľa posledného usmernenia MŠVVaŠ SR bude od 11. 01. 2021 prerušená prevádzka MŠ Bajkalská 31, Prešov až do odvolania (pozri  usmernenie mesta Prešov). Usmernenie TU

V prípade nevyhnutného záujmu  o MŠ Bajkalská 31, Prešov pre rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič – viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a zákonných zástupov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (doložia doklad od zamestnávateľa), prosím, kontaktujte Vaše triedne učiteľky 07.01.2021 do 10 hod.

 Po konzultácii so zriaďovateľom Vám bude odporúčaná náhradná materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

O nových informáciách a odporúčaniach Vás budeme informovať na našej web stránke a mailom.

Posted in .