Pokyny riaditeľky MŠ k 02. 09. 2020

Milí rodičia,

prázdniny sa skončili a my opäť vítame nový školský rok 2020/2021, ktorý bude pre nás nesmierne ťažký, ale napriek tomu sa nevzdávame a všetci sa tešíme na Vás a Vaše detičky. Zaželajme si, aby nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, hier, zážitkov a nových objavov.

Triedne učiteľky Vás budú kontaktovať ohľadom zadelenia Vašich detí do jednotlivých tried.

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali  pokyny k novému školskému roku 2020/2021.

Pokyny riaditeľky MŠ Bajkalská 31, Prešov k 2.9.2020

Posted in .