Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

– písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
– písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
– informovaného súhlas zákonného zástupcu

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ doručiť do 7. mája 2021

 

Na stiahnutie – informovaný_súhlas_s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania

Na stiahnutie – súhlas všeobecného lekára s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Posted in .