Platby za školné a stravné

Vážení rodičia, prosíme Vás o zastavenie platieb za stravné a školné v mesiacoch máj a jún.

Ďakujeme.

Posted in .