Odporúčania pred šírením vírusu Coronaviridae 2019 nCOV

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

 

V prípade potreby môžete kontaktovať call centrum Úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Kontaktné údaje:  telefónne číslo: 0911 908 823, emailová adresa: novykoronavirus@uvzsr.sk

Ďalšie užitočné informácie nájdete na:
Internetová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk
Internetová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: www.health.gov.sk

 

Aktuálne informácie o ochorení COVID-19 sú uvedené na webových stránkach:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

 

Posted in .