Návrat do škôl aktualizovaný k 08. 03. 2021

Vážení rodičia, od 8. 03. 2021 otvárame materskú školu pre  deti pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.  Prevádzka MŠ v rámci personálnych, materiálnych a priestorových možností a kapacít zariadenia bude zabezpečená aj pre ostatné deti zariadenia.

Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ na výchovno – vzdelávací proces je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Test platí 7 kalendárnych dní.

Vestibul materskej školy bude naďalej sprístupnený pre všetky triedy, zákonní zástupcovia nebudú vstupovať do interiéru materskej školy.

Ranný filter sa bude realizovať vo vestibule pedagogickým zamestnancom materskej školy. Ráno sa preukážete pedagogickému zamestnancovi  negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdením o výnimke.

Deti bude doprevádzať do triedy prevádzkový zamestnanec.

Prosíme Vás o dodržiavanie protiepidemických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe, ochranné rúško, 2m odstupy.

Pokiaľ sa vo Vašej domácnosti vyskytne ochorenie COVID19, ste povinní absolvovať 14 dňovú karanténu so  všetkými osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vás a Vaše deti.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke:

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

 

Posted in .