Prerušená prevádzka 6.11.2020 a 9.11.20202020

Vážení rodičia, prevádzka MŠ Bajkalská 31 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bude mať v dňoch 6. 11., 9. 11. 2020 prerušenú prevádzku v zmysle § 2, ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení č. 308/2009 Z. z o materskej škole, z dôvodu zabezpečenia zdravia zverených detí.

                                                                                                           Zriaďovateľ Mesto Prešov

 

 

Posted in .