Dôležité oznámenie

 Riaditeľka MŠ Bajkalská 31, v Prešove

 

DÔRAZNE apelujem na rodičov pokiaľ sa s deťmi vrátili z oblastí,kde sa koronavírus objavil,

aby dodržali 14-dňovú domácu izoláciu a nenavštevovali materskú školu.

 

DÔRAZNE apelujem na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom a zamestnancom školy!!!

 

Naďalej platí, že v prípade, ak sa učitelia a zamestnanci školy vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu nahlásiť vedeniu MŠ, že boli v rizikových oblastiach,

kontrolovať svoj zdravotný stav a podstúpiť dobrovoľnú karanténu.

Posted in .