CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV

V súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia Covid-19 v čase núdzového stavu mesto Prešov hľadá do tímu na odberné miesta administratívnych pracovníkov.
Odmena za túto činnosť je stanovená na 70 eur brutto/ deň.
Ide o dni 30.10.- 1.11. 2020 a 6.11.- 8.11.2020.
Veľmi dobre si uvedomuje možné riziká, ktoré sú spojené s prácou v tomto tíme. No veľmi pekne Vás prosí, aby ste v tomto čase pandémie, štátom vyhlásenom núdzovom stave, pomohli nášmu mestu Prešov a prihlásili sa do týchto tímov. Naše mesto Vás potrebuje. Len spoločne to vieme zvládnuť.
Vopred ďakuje tým, ktorí dajú pomocnú ruku a prihlásia sa mailom na primatorka@presov.sk.
Prajeme Vám a Vašim rodinám pevné zdravie!
ĎAKUJEME v mene kolektívu MŠ Bajkalská 31, Prešov
Posted in .