Školská jedáleň

Oznam ŠJ

Milí rodičia,

ak nestihnete dieťa včas odhlásiť v prvý deň choroby alebo neprítomnosti, je možné neodhlásenú stravu odobrať v Materskej škole, Bajkalská 31, Prešov.

Táto strava Vám bude vydaná z dôvodu zvýšených hygienických opatrení  v jednorázových nádobách, t.z., nenoste prosím  pre dieťa vlastné obedáre. Obed skonzumovať do hodiny od prevzatia.

Čas výdaja od 12:30 do 13:00 v materskej škole.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas
odhlásiť.
Upozorňujem na možnosť vyhlasovania detí zo stravy deň vopred do 14:00 vedúcej školskej jedálne a to z dôvodu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)

Ďakujem za pochopenie, Vraníková, vedúca ŠJ

Tel.kontakt: 0948 341 881

Zmena mailovej adresy

Milí rodičia, chcem Vás upozorniť na zmenu mailovej adresy pre školskú jedáleň pri MŠ Bajkalská.

Nová mailová adresa!

sj.msbajkalska@gmail.com

 

Ďakujem za pochopenie, vedúca ŠJ

OZNAM – školská jedáleň

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že poplatky za  stravné na nový školský rok 2020/2021 je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci, t.j. stravné na september do 25.08.2020.

Taktiež je potrebné vyplniť ,,Zápisný lístok stravníka“  s potrebnými informáciami, ktorý si môžete vytlačiť TU (pdf) alebo vyzdvihnúť v materskej škole a doručiť vedúcej ŠJ, prípadne poslať oskenované mailom  na adresu: sj.msbajkalska@gmail.com.

Číslo účtu:  SK57 7500 0000 0040 0842 1297

Spôsob úhrady: trvalý príkaz alebo internet banking

Do popisu pri zadávaní úhrady je potrebné uviesť meno dieťaťa.

Variabilný symbol nie je potrebný.

Výška platby:

38,28 Eur na mesiac – klasický stravník bez dotácie (t.j., nie predškolák)

11,88 Eur na mesiac – klasický stravník s dotáciou (predškolák) + 20,- Eur   jednorazový  príspevok do 25.08.2020 (1 x ročne v auguste 2020)

Stravné na 1 deň je 1,74 Eur bez dotácie. S dotáciou 0,54 Eur.

Preplatky zo stravného a jednorazového príspevku budú vrátené v júli 2021.

Forma odhlasovania zo stravy:

osobne alebo telefonicky na tel.č. 0948 341 881 – vedúca ŠJ

sms správou na tel.č. 0948 341 881

mailom na adrese: sj.msbajkalska@gmail.com

 

 

Vladimíra Vraníková, vedúca ŠJ                                                                                      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školské stravovanie

Tel.kontakt: 0948 341 881