Školská jedáleň

Platba za stravu za mesiac JÚL a AUGUST 2021

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že poplatky za  stravu pre  deti, ktoré budú navštevovať materskú školu v mesiaci júl a august, je potrebné uhradiť do konca júla 2021 na účet:

Číslo účtu:  SK57 7500 0000 0040 0842 1297

Stravné na 1 deň je 1,84 Eur / mesačná platba 40,48 (22 dní).

Stravné na 1 deň u predškolákov s dotáciou je 0,64 Eur / mesačná platba 14,08 (22 dní)

Variabilný symbol nie je potrebný. Do popisu pri zadávaní úhrady je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Bližšie informácie ohľadom platieb stravného od septembra 2021 a zápisného lístka na stravu  na nový školský rok  2021/2022  Vám dáme včas vedieť na našej webovej stránke.

Odhlásenie zo stravy:

osobne alebo telefonicky na tel.č. 0948 341 881 – vedúca ŠJ

sms správou na tel.č. 0948 341 881

mailom na adrese: sj.msbajkalska@gmail.com

 

Vedúca ŠJ

Vladimíra Vraníková

 

Zmena výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov – ZŠS

Oznamujeme rodičom,

že zriaďovateľ Mesto Prešov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Celé znenie VZN mesta Prešov č. 4/2021 nájdete v prílohe VZN 4 202  aj na hlavnej stránke materskej školy v ,,Oznamoch“.

Úhrada režijných nákladov sa zvyšuje zo sumy 0,20 eur na 0,30 eur.

Zatiaľ nie je potrebné meniť výšku trvalých príkazov, keďže rodičom detí vznikli preplatky na stravnom aj z dôvodu zatvorenej materskej školy kvôli pandémii koronavírusu.

Ak by niekomu vznikol nedoplatok, budem ho osobne kontaktovať.

Ďakujem za pochopenie.

 

Vraníková Vladimíra, vedúca ZŠS

 

Zmena mailovej adresy

Milí rodičia, chcem Vás upozorniť na zmenu mailovej adresy pre školskú jedáleň pri MŠ Bajkalská.

Nová mailová adresa!

sj.msbajkalska@gmail.com

 

Ďakujem za pochopenie, vedúca ŠJ

Oznam ŠJ

Milí rodičia,

ak nestihnete dieťa včas odhlásiť v prvý deň choroby alebo neprítomnosti, je možné neodhlásenú stravu odobrať v Materskej škole, Bajkalská 31, Prešov.

Táto strava Vám bude vydaná z dôvodu zvýšených hygienických opatrení  v jednorázových nádobách, t.z., nenoste prosím  pre dieťa vlastné obedáre. Obed skonzumovať do hodiny od prevzatia.

Čas výdaja od 12:30 do 13:00 v materskej škole.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas
odhlásiť.
Upozorňujem na možnosť vyhlasovania detí zo stravy deň vopred do 14:00 vedúcej školskej jedálne a to z dôvodu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)

Ďakujem za pochopenie, Vraníková, vedúca ŠJ

Tel.kontakt: 0948 341 881