Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, žiadosť je možné podať v elektronickej forme na tejto stránke.

Môžem ísť do školy?

Dokument sa Vám zobrazí po kliknutí na neho.

skolská zrelost

Aktuálne informácie o poplatkoch

Vážení rodičia, aktuálne informácie o zákonných poplatkoch nájdete na nasledujúcich stránkach MESTA PREŠOV:

https://www.presov.sk/oznamy/presovski-ziaci-sa-naplno-ucia-aj-ked-musia-byt-doma.html

 

https://www.facebook.com/msupresov/

Dôležité oznámenie

 Riaditeľka MŠ Bajkalská 31, v Prešove

 

DÔRAZNE apelujem na rodičov pokiaľ sa s deťmi vrátili z oblastí,kde sa koronavírus objavil,

aby dodržali 14-dňovú domácu izoláciu a nenavštevovali materskú školu.

 

DÔRAZNE apelujem na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom a zamestnancom školy!!!

 

Naďalej platí, že v prípade, ak sa učitelia a zamestnanci školy vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu nahlásiť vedeniu MŠ, že boli v rizikových oblastiach,

kontrolovať svoj zdravotný stav a podstúpiť dobrovoľnú karanténu.

Odporúčania pred šírením vírusu Coronaviridae 2019 nCOV

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

 

V prípade potreby môžete kontaktovať call centrum Úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Kontaktné údaje:  telefónne číslo: 0911 908 823, emailová adresa: novykoronavirus@uvzsr.sk

Ďalšie užitočné informácie nájdete na:
Internetová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk
Internetová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: www.health.gov.sk

 

Aktuálne informácie o ochorení COVID-19 sú uvedené na webových stránkach:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

 

Darujte 2% z dane a podporte Vaše deti

Oznam školskej jedálne

Oznámenie o stravovaní

Vzor úhrady zákonného poplatku za školné

Oznámenie o platbách za školné