DEŇ MATIEK

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2019-2020

2% z dane za rok 2018

SRRZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole, Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Vážení rodičia,
opäť sa blíži obdobie ročného zúčtovania, daňových priznaní a platenia daní z príjmov. Rozhodli sme sa informovať Vás o možnosti poukázania 2% zaplatenej dane ( na základe zákona NR SR 595/2003 Z. z. § 50 o daní z príjmov) pre Vaše rodičovské združenie.

Sme riadne zaregistrovaným žiadateľom o 2% z daní za rok 2018 a preto veríme, že podporíte našu snahu pomôcť materskej škole. Rodičia, ktorí sú zamestnaní, môžu priložené tlačivá vyplniť a potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

Rodičia, ktorí podnikajú, majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2018.

Presné údaje o prijímateľovi:
Názov: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Bajkalská 31, 080 01 Prešov
Právna forma: Rodičovské združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 173196170907

Ďakujeme

S úctou, členovia rodičovského združenia

Prešov: 08.02.2019

Prevzatie záštity nad podujatím Rozprávková plavba loďou Bajkal

Záštitu nad slávnostným podujatím „Rozprávková plavba loďou Bajkal“, ktoré  sa uskutoční  dňa 27. 11. 2018 pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Bajkalská 31 v Prešove prevzal zriaďovateľ Mesto Prešov.

POZVÁNKA

Vážená rodičovská verejnosť, lístky na premiéru programu Rozprávková plavba loďou Bajkal si môžete zakúpiť v priestoroch Materskej školy Bajkalská 31, Prešov v VIII. triede (Včielky).

Kontaktná osoba: Eva Lišková.

Na program srdečne pozývame aj rodičov budúcich škôlkárov, ktorí sa rozhodujú pri výbere materskej školy pre svoje dieťa.

Neváhajte, počet miest na palube je obmedzený.

Teší sa na vás kolektív a deti MŠ Bajkalská.

Vzor úhrady zákonného poplatku

Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

Dôležité informácie pre rodičov novoprijatých detí!!!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Materská škola sa skladá z dvoch pavilónov, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť rôznych vekových skupín. Označené sú ako pavilón A a pavilón B. V každom pavilóne sú štyri/päť tried označené logom pre lepšiu orientáciu v budove materskej škole.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje stravu pre všetky deti od prvého dňa nástupu dieťaťa do materskej školy. V prípade potreby (napr. zo zdravotných dôvodov) je možná dohoda s vedúcou školskej jedálne a triednou učiteľkou.

 

Pavilón A: na prízemí        5. trieda/lienky a 6.trieda/slnečnice

                  na poschodí     7.trieda/kvetinky, 8. trieda/včeličky

Pavilón B: na prízemí        2. trieda /mravce a 1. trieda /rybičky

                   na poschodí     3. trieda /motýle a 4. trieda /slniečka

 

Prevádzka MŠ je od: 6:00 – do 17:00

od 6:00 – do 7:00   (schádzanie detí je v priestoroch herne školského bazéna)

od 7:00                   (svoje deti prevezme triedna učiteľka)

do 8:30 !                 (uzamykanie budovy, koniec ranného schádzania)

Do budovy MŠ a do jednotlivých tried je možný vstup  len cez zvonenie do konkrétnych tried, škola je zabezpečená bezpečnostným systémom.

                      od 7:00 – do 16:00 (deti sú vo svojich triedach, realizuje sa výchovno – vzdelávacia činnosť podľa                       plánu edukačnej činnosti a aktivít

                      od 16:00 – do 17:00 (rozchádzanie detí v 6. triede  – slnečnice)

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried je dostupný vo vestibule MŠe šte pred začatím nového školského roka.

 

Dieťa bude potrebovať:

–    pevnú obuv na prezutie

–    pyžamo

–    vešiačik do skrinky

Ďalšie informácie Vám budú podané na triednych aktívoch.

Tešíme sa na spoluprácu