06.07.2021Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 6.7.2021

02.07.2021Platba za školné v mesiacoch júl a august 2021

17.06.2021Zmena organizácie príchodu a odchodu detí do MŠ od 21. 06. 2021 počas rekonštrukcie pavilónu A

15.06.2021Harmonogram otvorenia/zatvorenia MŠ počas mesiacov júl, august 2021

23.05.2021Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

28.05.2021Veselé pískanie pre zdravé dýchanie

04.05.2021Covid automat pre školy a školské zariadenia (aktualizované 27. 05. 2021)

30.04.2021Povinné predprimárne vzdelávanie

30.04.2021Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

27.04.2021Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

20.04.2021VZN mesta Prešov č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

29.04.2021Nové tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu

19.04.2021Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 05. 2021

19.04.2021VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky

18.03.2021Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

08.04.2021Informačná kancelária PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV V PREŠOVE

03.01.2021Darujte 2% z dane a podporte Vaše deti

21.12.2020Vianočné prianie

15.11.2020Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 16. 11. 2020

09.11.2020Aktualizované usmernenie -spoločná zodpovednosť 8.11.2020

02.11.2020Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

23.10.2020CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV

13.10.2020POKYNY mesta Prešov k zmeneným podmienkam od 12.10.2020

17.09.2020Prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

27.08.2020Pokyny riaditeľky MŠ k 02. 09. 2020

27.08.2020Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

21.08.2020Poplatky za školné 2020/2021

20.08.2020Prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ v školskom roku 2020/2021

08.03.2020Odporúčania pred šírením vírusu Coronaviridae 2019 nCOV

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole