09.04.2021Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

18.04.2021Pravidlá prijatia dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania od 19. 04. 2021

19.03.2021Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

18.03.2021Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

08.04.2021Informačná kancelária PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV V PREŠOVE

03.01.2021Darujte 2% z dane a podporte Vaše deti

21.12.2020Vianočné prianie

15.11.2020Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 16. 11. 2020

09.11.2020Aktualizované usmernenie -spoločná zodpovednosť 8.11.2020

02.11.2020Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

01.11.2020Vestník vlády Slovenskej republiky, 30. 10. 2020

26.10.2020Prerušená prevádzka 6.11.2020 a 9.11.20202020

23.10.2020CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV

13.10.2020POKYNY mesta Prešov k zmeneným podmienkam od 12.10.2020

17.09.2020Prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

27.08.2020Pokyny riaditeľky MŠ k 02. 09. 2020

27.08.2020Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

21.08.2020Poplatky za školné 2020/2021

20.08.2020Prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ v školskom roku 2020/2021

08.03.2020Odporúčania pred šírením vírusu Coronaviridae 2019 nCOV

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole