Oznam školskej jedálne

Oznámenie o stravovaní

Vzor úhrady zákonného poplatku za školné

Oznámenie o platbách za školné

Poplatky a spôsob ich úhrady

 

Zápisný lístok stravníka na šk. rok 2019/2020

 

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Pre správne zobrazenie dokumentov, Vás prosíme, kliknúť na link.

Dokument č.1 2019-06-27 11.59.09_1

Dokument č. 2 2019-06-27 11.59.09

Pozvánka – MOVE WEEK

DEŇ MATIEK

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2019-2020

2% z dane za rok 2018

SRRZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole, Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Vážení rodičia,
opäť sa blíži obdobie ročného zúčtovania, daňových priznaní a platenia daní z príjmov. Rozhodli sme sa informovať Vás o možnosti poukázania 2% zaplatenej dane ( na základe zákona NR SR 595/2003 Z. z. § 50 o daní z príjmov) pre Vaše rodičovské združenie.

Sme riadne zaregistrovaným žiadateľom o 2% z daní za rok 2018 a preto veríme, že podporíte našu snahu pomôcť materskej škole. Rodičia, ktorí sú zamestnaní, môžu priložené tlačivá vyplniť a potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

Rodičia, ktorí podnikajú, majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2018.

Presné údaje o prijímateľovi:
Názov: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Bajkalská 31, 080 01 Prešov
Právna forma: Rodičovské združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 173196170907

Ďakujeme

S úctou, členovia rodičovského združenia

Prešov: 08.02.2019