20.01.2022Mimoriadne prerušenie prevádzky 2. triedy od 20.01.2022 do 29.01.2022

17.01.2022Mimoriadne prerušenie prevádzky 6. triedy od 17.01.2022 do 26.01.2022

16.01.2022Školský semafor od 10.1.2022

28.11.2021POZOR ZMENA OD 29.11.2021

28.11.2021ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA,VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU

19.11.2021COVID AUTOMAT 18. 11. 2021

19.11.2021Vestník vlády SR 18. 11. 2021

26.11.2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.11.2021

28.11.2021Školský semafor v školskom roku 2021/2022

18.11.2021Udelenie súhlasu na mimoriadne prerušenie prevádzky štyroch tried v MŠ Bajkalská

18.10.2021Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 18.10.2021

12.10.2021Podporte našu MŠ v súťaži DOBROTKOVO a pomôžte nám vyhrať 🍀

15.10.2021Stanovisko k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania MŠ Bajkalská 31, Prešov počas havarijného stavu a škodovej udalosti

04.10.2021Školský semafor (verzia 1.3. 4. 10. 2021)

27.08.2021Poplatok/školné

13.09.2021Zmena – skrátenie karantény

27.08.2021Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

26.08.2021Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

25.08.2021Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1.9.2021

09.08.2021Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

28.05.2021Veselé pískanie pre zdravé dýchanie

04.05.2021Covid automat pre školy a školské zariadenia (aktualizované 27. 05. 2021)

30.04.2021Povinné predprimárne vzdelávanie

30.04.2021Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

27.04.2021Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

20.04.2021VZN mesta Prešov č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

29.04.2021Nové tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu

19.04.2021Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 05. 2021

19.04.2021VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky

18.03.2021Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

08.04.2021Informačná kancelária PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV V PREŠOVE

03.01.2021Darujte 2% z dane a podporte Vaše deti

21.12.2020Vianočné prianie

15.11.2020Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 16. 11. 2020

09.11.2020Aktualizované usmernenie -spoločná zodpovednosť 8.11.2020

02.11.2020Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

23.10.2020CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV

13.10.2020POKYNY mesta Prešov k zmeneným podmienkam od 12.10.2020

17.09.2020Prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

27.08.2020Pokyny riaditeľky MŠ k 02. 09. 2020

27.08.2020Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

21.08.2020Poplatky za školné 2020/2021

20.08.2020Prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ v školskom roku 2020/2021

08.03.2020Odporúčania pred šírením vírusu Coronaviridae 2019 nCOV

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

14.10.2018Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole