Oznámenie o stravovaní

Vzor úhrady zákonného poplatku za školné

Oznámenie o platbách za školné

Poplatky a spôsob ich úhrady

 

Zápisný lístok stravníka na šk. rok 2019/2020

 

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Pre správne zobrazenie dokumentov, Vás prosíme, kliknúť na link.

Dokument č.1 2019-06-27 11.59.09_1

Dokument č. 2 2019-06-27 11.59.09

Pozvánka – MOVE WEEK

DEŇ MATIEK

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2019-2020

2% z dane za rok 2018

SRRZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole, Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Vážení rodičia,
opäť sa blíži obdobie ročného zúčtovania, daňových priznaní a platenia daní z príjmov. Rozhodli sme sa informovať Vás o možnosti poukázania 2% zaplatenej dane ( na základe zákona NR SR 595/2003 Z. z. § 50 o daní z príjmov) pre Vaše rodičovské združenie.

Sme riadne zaregistrovaným žiadateľom o 2% z daní za rok 2018 a preto veríme, že podporíte našu snahu pomôcť materskej škole. Rodičia, ktorí sú zamestnaní, môžu priložené tlačivá vyplniť a potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

Rodičia, ktorí podnikajú, majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2018.

Presné údaje o prijímateľovi:
Názov: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Bajkalská 31, 080 01 Prešov
Právna forma: Rodičovské združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 173196170907

Ďakujeme

S úctou, členovia rodičovského združenia

Prešov: 08.02.2019

Prevzatie záštity nad podujatím Rozprávková plavba loďou Bajkal

Záštitu nad slávnostným podujatím „Rozprávková plavba loďou Bajkal“, ktoré  sa uskutoční  dňa 27. 11. 2018 pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Bajkalská 31 v Prešove prevzal zriaďovateľ Mesto Prešov.