Náš kolektív

PaedDr. Renáta Gumanová

riaditeľka MŠ

PaedDr. Silvia Maľuková

zástupkyňa riaditeľky MŠ

Ružena Monová

trieda Rybičiek

Lucia Strelcová

trieda Rybičiek

Danka Herkeľová

trieda Mravčekov

Dominika Wieleková

trieda Mravčekov

PaedDr. Silvia Maľuková

trieda Motýlikov

Katarína Grigerová

trieda Motýlikov

Mgr. Daniela Fabianová

trieda Slniečok

Mgr. Diana Nezbedová

trieda Slniečok

Marika Majirošová

trieda Lienok

Lýdia Dzurišová

trieda Lienok

Zuzana Sitarčíková

trieda Slnečníc

Mgr. Klaudia Žulová

trieda Slnečníc

Lenka Stanková

trieda Kvetiniek

Zuzana Vargová

trieda Kvetiniek

Eva Lišková

trieda Včielok

Jana Sekerecová

bazén