Náš kolektív

PaedDr. Renáta Gumanová

riaditeľka MŠ

PaedDr. Silvia Maľuková

zástupkyňa RŠ, 3. trieda

Ružena Monová

1. trieda

Danka Herkeľová

2. trieda

Dominika Wieleková

2. trieda

Katarína Grigerová

3. trieda

Mgr. Daniela Fabianová

4. trieda

Mgr. Diana Nezbedová

4. trieda

Marika Majirošová

5. trieda

Lýdia Dzurišová

5. trieda

Zuzana Sitarčíková

6. trieda

Mgr. Klaudia Žulová

6. trieda

Lenka Stanková

7. trieda

Zuzana Vargová

7. trieda

Eva Lišková

8. trieda

Lucia Strelcová

8. trieda

Jana Sekerecová

bazén