Kontaktná adresa

Materská škola
Bajkalská 31
08001 Prešov

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Renáta Gumanová

Tel: 051/ 77 19 609

IČO: 42085446
DIČ: 2022727047

www.msbajkalska.sk

msbajkalska@gmail.com