Oliverko z triedy VČELIČIEK vybojoval 1. miesto

TALENT ZDEDIL PO STAROM OTCOVI Sobotňajšie dopoludnie 17. júna 2023 patrilo v rekreačnom stredisku Sigord cyklistom. Práve tam sa konal 3. ročník podujatia pod názvom MTB Slovenský opál. V kategórii chlapci do 3 rokov aj naša materská škola mala svoje zastúpenie.                                          …

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

Medzinárodný deň mlieka sa v Prešove niesol v duchu slovenských mliečnych výrobkov Dňa 16. mája 2023 sa na pôde ZŠ Važecká v Prešove konalo podujatie Medzinárodný deň mlieka. Tentokrát boli témou slovenské mliečne výrobky ako tvaroh, syry a pod. Medzinárodný deň mlieka sa v Prešove uskutočnil už po trinásty krát s  cieľom poukázať na význam mlieka ako tzv. dokonalej potraviny…

Načo boli deti z triedy Slniečok najviac zvedavé?

V piatok 21. apríla k nám zavítal hosť. Ako sa volá, ako vyzerá a čo prinesie nikto z detí nevedel, a tak ho s netrpezlivosťou čakali. Do triedy vstúpila ženská postava s knihami v rukách a veľkým úsmevom na tvári, usadila sa do pripraveného kresla a začala nezáväzný rozhovor s našimi predškolákmi. „Ahoj decká, volám sa Marka Staviarska a priniesla som Vám pár kníh.…

ZUŠ Októbrová 32 v Prešove podporuje rozvoj grafomotorických zručností a výtvarného nadania našich škôlkarov

  V tomto školskom roku sme ponúkli deťom predškolského veku možnosť kresliť, maľovať, modelovať, tvoriť a vytvárať, teda rozvíjať si grafomotorické a výtvarné zručnosti cez tvorivý proces nielen v materskej škole. Ďalším priestorom sú ateliéry Základnej umeleckej školy na Októbrovej ulici v Prešove, kde pôsobia vynikajúci výtvarní pedagógovia. Jednou z nich je pani učiteľka PaedDr. Ivana Pančáková, ktorá svojím odborným…

Muzikálová rozprávka Kačky Rapotačky

Do našej materskej školy zavítalo dňa 12.4. 2023 Divadlo Crocus s muzikálovou komédiou Kačky Rapotačky. Príbehom o dvoch kačkách priblížili deťom interaktívnou formou témy o ochrane prírody, zdravom jedle, zdravom životnom štýle, o separovaní odpadu a jeho recyklácii, užitočnosti výdobytkoch techniky. Odmenou pre Kačky Rapotačky bol úsmev detí a silný potlesk.

Zábavné pracovné vyučovanie v ZŠ Bajkalskej

Deti zo slniečkovej triedy navštívili dňa 20.2.2023 prvákov v ZŠ Bajkalskej. Na hodine pracovnej výchovy si spoločne so žiakmi vytvárali  skladaním papiera psíka. Samozrejme, že psík by mal mať aj svoju búdu, tak si ju deti vyfarbili a napísali na označené miesto pre neho meno. Ďakujeme pani učiteľke z 1.B triedy a jej pomocníkom za kreatívnu hodinu pracovného vyučovania.  

Horúce srdcia detí

Divadelné predstavenie detí MŠ Bajkalská 31 v Prešove v priestoroch divadla VIOLA bolo odzbrojujúcim zážitkom, ktorého neha a láska oživí aj to nachladenejšie srdce a roztopí snáď aj ľadové kráľovstvo. Zážitok, o ktorý sa postarali deti zo 6. triedy Slniečka pod vedením Mgr. Daniely Fabiánovej a Mgr. Diany Nezbedovej, bol plný okamihov, ktoré nielen poukazujú na rozvoj detského talentu, či dokonca poučia spoločnosť, no hlavne v sebe…

Výchovno-vzdelávacia platforma profesorky Márie Podhájeckej

Osobnosť profesorky PhDr. Márie Podhájeckej, CSc. bola významnou súčasťou predškolskej pedagogiky, súčasťou sveta, kde centrom záujmu je dieťa,  jeho výchova a vzdelávanie. Životný príbeh a dielo tejto vzácnej osobnosti nás oslovoval počas celej doby spolupráce a to nielen po stránke odbornej, ale hlavne ľudskej . Mali sme tú česť stretávať sa s pani profesorkou ako jej študentky na Prešovskej univerzite, pri realizácií medzinárodných projektov,…

Poďakovanie

  Milí členovia Rodičovskej rady a milí rodičia, chceme Vám v mene všetkých detí, ktoré navštevujú našu materskú školu poďakovať za krásne vianočné darčeky, ktoré nás čakali po príchode z vianočných prázdnin v každej triede. Darčeky v celkovej hodnote 1253,94 € boli uhradené z fondu SRRZ-RZ pri MŠ Bajkalská 31, Prešov po schválení návrhov od zástupcu pedagogickej rady členmi Rodičovského združenia (zástupcov jednotlivých…

Na zdravom úsmeve nám záleží

Zdravý  úsmev je názov preventívneho programu vytvorený Fakultou zdravotníckych odborov, katedrou dentálnej hygieny. Sprostredkovatelia jeho obsahu sú študenti dentálnej  hygieny Prešovskej univerzity, ktorí navštívili naše zariadenie s cieľom priblížiť deťom predškolského veku základné pravidlá správnej starostlivosti ústne zdravie. V tematických aktivitách sa dozvedeli predškoláci, čo znamená dôkladná ústna hygiena a správna výživa, čo je príčinou vzniku zubného kazu. Týmto preventívnym…

Deň materských škôl vo farbách jesene

Oslava ku príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku v areáli Pedagogickej fakulty PU bola pre zúčastnené deti našej MŠ nezabudnuteľným zážitkom. Fakultné podujatie sa nieslo v duchu rozprávkových príbehov, úloh a zaujímavých aktivít, predostrených študentkami 2. ročníka Pedagogickej fakulty, ktoré zaujali detských návštevníkov nielen rozprávkovými kostýmami. V učebniach navodili čarovnú atmosféru, čím prirodzeným spôsobom vtiahli detského diváka do rozprávkového sveta.…

Školský dvor ožil aj v jeseni

          Tohtoročná jeseň má pred sebou už len zopár posledných dní, no napriek tomu náš školský dvor ožíva farbami.             Po odstránení nefunkčných hracích prvkov z plochy školského dvora sa nám ich  podarilo nahradiť novými modernými modelmi. Deti si mohli vyskúšať netradičné váhadlo pre štyri osoby, pružinové dopravné prostriedky, riadiť motorové vozidlo na interaktívnom paneli, či precvičovať skoky na nadrozmernej skákacej škôlke. Nové…

Nový typ spolupráce so ZŠ Bajkalská

Nezvyčajná forma spolupráce medzi deťmi predškolského veku a žiakmi ôsmeho ročníka, ktorá prebehla na pôde základnej školy Bajkalská ukázala, že takýto typ stretnutia dáva príležitosť pre interaktívne učenie všetkých zúčastnených. Táto myšlienka sa zrodila v mysli skúsenej pani učiteľky Matyašovej, pôsobiacej na ZŠ Bajkalská. Na základe tejto idei vytvorila p. učiteľka projekt, ktorého cieľovým zameraním je podporiť spoločnú účasť predškolákov a ôsmakov na…

13. ročník Svetového dňa výživy v Prešove bol plný ovocia

        Kuchárky prešovských škôl a školských zariadení opäť predviedli svoju kreativitu a zručnosti pri príprave chutných a oku lahodiacich jedál. V rámci Svetového dňa výživy mesto Prešov ocenilo nielen ich tvorivosť, ale aj náročnú prácu. Hlavnou témou 13.ročníka bolo ovocie a niesol sa v duchu hesla: Prevencia výživou. Kulinárske podujatie Svetový deň výživy prezentoval vo svojom 13.ročníku jedlá…

Získali sme 2. miesto v súťaži Enviropátračka- Udržateľnosť

  Deti z klubu Slniečko opäť získali ocenenie - 2.miesto v environmentálnej súťaži Enviropátračka - udržateľnosť. V zadaných úlohách určovali, ktoré z nákladných áut sa dostane do cementárne, zisťovali hravou formou, že v obchodoch sú niektoré produkty zbytočne zabalené v množstvách obalov, navrhovali rôzne nápady, ako najlepšie nakúpiť tovar, aby si domov priniesli čo najmenej obalov, vytvorili si vlastnú postavičku…

Medzinárodný deň detí v našej materskej škole

  Aká správa to celým svetom letí? Správa, že dnes mali sviatok všetky deti. Aj my sme v našej škôlke ešte deti  malé, usmiate, šantivé, veselé a hravé. Šašo Bobo  pripravil skvelé prekvapenie, súťaže, spev, tanec pre naše potešenie. S kamarátmi sme skákali, tlieskali a v tento slávnostný deň sa veľmi dobre mali.  

Deň mlieka v Prešove bol chutný a rozprávkový

Školská jedáleň pri MŠ Bajkalská 31, Prešov sa aj tomto roku zapojila do akcie Deň mlieka, ktorý každoročne organizuje Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove. Prezentácia jedál a pokrmov z mlieka sa konala v priestoroch Základnej školy Bajkalská 29, v Prešove. Tá sa dňa 17.mája 2022 premenila na mliečne kráľovstvo Bajkal. Zdravé dobroty pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti…

Získali sme 1.miesto v súťaži Enviropátračka – Ochrana vody

V aprílovej Enviropátračke sme sa venovali téme "Voda a ochrana vody". Deti plnili 7 zadaných úloh: rýmovačky, vyrábali vodnú dúhu podľa návodu, zhotovili  si jednoduchý model kolobehu vody, porozmýšľali, ako znížiť spotrebu vody, vytvorili si svoj denný pitný režim, vyrobili  vodný mlyn a naučili  sa, že voda má rôzne skupenstvá. Všetky zrealizované aktivity si môžete pozrieť v priloženej prezentácii. Za …

Veľkonočné tvorenie pre OC Novum Prešov

  V mesiaci apríl OC NOVUM v Prešove spustilo výstavu výtvarných prác detí a žiakov materských a základných škôl na tému Veľká noc. Súčasťou výstavy sa stali aj výtvory detí našej materskej školy. Detská nápaditosť, fantázia a radosť z tvorenia dáva možnosť k vytváraniu jedinečných výtvarných produktov, ktoré potešia naše oči a skrášlia okolie, v ktorom žijeme. Neveríte? Výstava prác…

Materská škola znova ožíva kultúrou

V školskom roku 2021/2022 sa po dlhom pandemickom období vrátila do našej materskej školy kultúra v podobe divadelných predstavení rôznych prešovských divadiel. Ako prvé sa predstavilo Divadlo BABADLO – bábkové divadlo pre deti a dospelých s krásnym príbehom pod názvom Od Ondreja do Troch kráľov. V ňom sme mali možnosť nahliadnuť do tajov a zvykov našich starých rodičov. V čarovnom adventnom období mali naši…

Vesmír akvarelom

Gratulujeme Tomáškovi D. z triedy slniečok k víťazstvu vo výtvarnej súťaži "Vesmír akvarelom". Prekvapením bol balík od environmentálnej organizácie Strom života, ktorý si Tomáško prevzal a vo vnútri sa skrývala knižka o vesmíre.

Získali sme víťazstvo za mesiac marec v projekte Strom života

V mesiaci marec sa trieda slniečok zapojila do outdoorovej výzvy environmentálneho projektu Strom života. Získali  víťazstvo z realizovanej aktivity "Filtrácia vody". Deti si podľa návodu zhotovili prírodný filter na vodu a pozorovali, ako sa zo špinavej vody stane čistá. Za víťazstvo  získali diplom a krásnu knižku Zázračné rozprávky. Srdečne blahoželáme našim malým bádateľom. Priebeh celej aktivity si môžete pozrieť v…

,,Rozprávkový týždeň  zdravého varenia“.

Dňa 16. októbra si naša materská škola pripomenula Svetový deň zdravej výživy. Pri tejto príležitosti si  školská jedáleň pripravila v týždni od 11. – 15. októbra ,,Rozprávkový týždeň  zdravého varenia“. Deti si mohli pochutnať na zdravej jesennej polievke z hokkaido s tekvicovými semienkami, rybou s bylinkovo-orechovou kôrkou, hráškovým krémom, mäsovo- zeleninovým nákypom, nátierkou zo špenátu, špagetami s drvenými paradajkami, kuracím plneným mäsom , cícerovou polievkou, šalátmi…

ENVIRONMETÁLNY PROJEKT V PROGRAME ETWINNING

  Naši kamaráti zo 7. triedy/Motýlikov sa zapojili do medzinárodného projektu s environmentálnym zameraním v programe E-twinning. Nadviazali spoluprácu s deťmi z rôznych krajín sveta. Ponúkame Vám prezentáciu, čo všetko sme spoznávali, recyklovali a naučili sa.   PREZENTÁCIA  - ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT  

Výtvarná súťaž – Klnka, klnka 2021

  Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina sa poďakovalo našej materskej škole za aktívnu účasť v 4. ročníku výtvarnej súťaže: Klnka, klnka 2021 pod názvom. "Jarné ráno v našom meste" za krásne výtvarné dielo. 

Radostný DEŇ DETÍ

  1.jún už každoročne patrí našim najmenším – deťom celého sveta. Ani v našej materskej škole preto v tento deň nesmela chýbať oslava, detská radosť, smiech a zábava. Už od rána v triedach vyhrávala hudba, počuť bolo veselý detský spev. V tvorivých dielničkach vznikali rôzne ozdoby, indiánske čelenky, šperky a množstvo iných výtvorov. Oslavy ďalej pokračovali na školskom dvore. Veselým…

Objavovanie krás Prešova

V dňoch 26. a 27. mája 2021 sme sa po dlhom čase opäť s deťmi z tried Včielok a Lienok vydali na potulky za hľadaním krás nášho mesta Prešova. Navštívili sme Mestskú galériu Caraffka so sídlom na Jarkovej ulici v Prešove, kde sa v dňoch od 5.5.-3.6.2021 konala výstava pod názvom: TO NAJ z prác žiakov ZUŠ Októbrova 32, Prešov. Na prehliadke výstavy sme mali možnosť vnímať krásu žiackych prác, ktoré žiarili nielen…

Letná škola výtvarných hier a remesiel

Naučil nás pán učiteľ Juraj cez rozprávku o čiaročke, kresliť, maľovať, modelovať, miešať farby a vytvárať prekrásne farebné odtiene. Letná výtvarná škola v ZUŠ - ke bola pútavá, hravá, plná pestrých zážitkov.                            Ďakujeme,  tešíme sa na ďalšie maľované zážitky o rok.  

Múdra hlavička

Strávili sme pekné dopoludnie na vedomostnej olympiáde Múdra hlavička, ktorú organizovala ZŠ Bajkalská dňa 24. 01. 2020. Ďakujeme za skvelú atmosféru a diplomy, ktoré sme si odniesli. Trieda Rybičiek a Motýlikov      

Anjel Dominik a čerti

Adventný čas sme si spríjemnili tanečno-divadelným predstavením v Košiciach. Deti mali krásny umelecký zážitok z veľmi dobre spracovanej rozprávky Anjel, Dominik a čerti. Dokonca nás Mikuláš odmenil sladkým balíčkom.

Jesenná turistika

Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia a ponúka príležitosť rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v prírode na mnohé zaujímavé hry a aktivity. A tak nás – deti z triedy kvetiniek, farebné lístie, pofukujúci vetrík a svieži vzduch vylákali na krátku túru do lesa. V stredu 16. októbra sme sa teda dobre poobliekali, zbalili niečo na občerstvenie a vyrazili na cestu – smer Marakaňa. Na začiatku cesty sme…

Spišský hrad – Hradohranie

Spišský hrad  je  jeden z najrozsiahlejších hradov Európy zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Tento rok sme ho navštívili v júni vrámci školského poznávacieho výletu. Zúčastnili sa ho deti predškolského veku z tried Mravce, Kvety, Slniečka a Motýle. Ako si krátili čas deti v dobách dávno minulých? Ako sa hrali a čím chceli byť? To všetko nám ukázali na Spišskom hrade. Rytierska cesta…

Čítanie v škole

V rámci spolupráce so základnou školou Bajkalskou trieda Motýlikov navštívila dňa 6. júna v dopoludňajších hodinách partnerskú triedu tretiakov. Zvolili primeraný a kratívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, pretože deti z materskej školy ešte nevedia čítať, aj napriek tomu, že poznajú už skoro všetky písmenká. Tretiaci nám prečítali úryvky z knihy ,,Babka na rebríku“ od spisovateľa Dušana Dušeka. Príbehy o…

MDD 2019

                                                            Kamaráti všetci milí,                                                   spolu sme…

DEŇ MATIEK 20. 05. 2019

Naše mamky sme privítali, k sviatku spoločne blahoželali, spoločne spievali a tancovali, aj krásne srdiečka pre ne vytvárali. "Ľúbime Vás drahé mamy, buďte s láskou stále s nami."

Archeopark – Hanušovce nad Topľou

Kto by nechcel cestovať v čase a na vlastnej koži zažiť skutočnosti poznané len z kníh a encyklopédií ...? Deťom z triedy Motýlikov, Slniečok, Mravcov a Kvetiniek sa to podarilo. Dňa 24. mája sa aspoň na chvíľu preniesli do rozprávky z obdobia praveku a stredoveku prostredníctvom piatich obydlí, ktoré sme si reálne poprezerali v prírodnom prostredí areálu Kaštieľa v Hanušovciach.…

Návšteva Fakulty zdravotníckych odborov

O tom, že zdravý úsmev je naozaj dôležitý sa dňa 5.4.2019 presvedčili aj deti z našej materskej školy ( triedy: Mravce, Kvety, Slniečka , Motýliky), ktoré sa zúčastnili exkurzie na Fakulte zdravotníckych odborov v Prešove, v rámci dobrej spolupráce s Prešovskou univerzitou. Deti zažili pekný a nezabudnuteľný deň. Oboznámili sa s profesiou zubného lekára, upevnili si poznatky o správnom čistení zubov- dentálnej hygiene, okrem práce s figurínami  si…

Danka a Janka

Danka a Janka dvojičky, navštívili nás, malé detičky. Predviedli divadlo veselé, pozerať sa naň bolo skvelé.                                                            Mgr. Klaudia Žulová

Milé stretnutie s hrdinami …

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove dňa 14. marca 2019 malo konferenciu svojich členov, ktorú sme spríjemnili vystúpením detí z našej materskej školy tančekom Pomaľujme svet. Vystúpenia sa zúčastnili detí z tried Slniečok a Motýľov spolu so svojimi pani učiteľkami. Pani riaditeľka PaedDr. Renátka Gumanová nás svojou prítomnosťou taktiež podporovala a povzbudzovala. Milé stretnutie s hrdinami sa konalo…

Maľujeme s hudbou o repe

Vrámci spolupráce so ZŠ Bajkalskou sme sa my trieda Mravčekov zúčastnili dňa 08. 03. 2019 koncertu "Maľujeme s hudbou" na námet rozprávky O REPE. Zaujímavosťou koncertu bolo to, že deti boli jeho súčasťou, zapájali sa hrou na detské hudobné nástroje a hrou na telo, aj do výtvarnej súťaže, ktorá bola súčasťou koncertu "Maľujeme s hudbou". Odmenou pre deti bola pekná…

Hor sa za rozprávkou

„Kde bolo tam bolo, kde sa piesok lial a voda sa sypala ...“. Takto sa začína každá dobrá rozprávka, kde zápasí dobro so zlom, čarodejnicami, škriatkami či dokonca zlými drakmi. Preniesť sa do rozprávky a prežívať príbeh s rozprávkovými hrdinami je pre naše deti každodenným zážitkom. Aj keď máme rozprávky v materskej škole, neváhame si vyraziť do blízkej knižnice plllllllnej…

Múdra hlavička 2019

Dňa 25. 01. 2019 sa deti z triedy Mravčekov zúčastnili na vedomostnej súťaži pre predškolákov v ZŠ Bajkalská 29, Prešov v rámci niekoľkoročného projektu "Škola volá". Tento projekt je zameraný na plynulý prechod z predškolského prostredia do základnej školy. Súťaže sa zúčastnili deti z piatich materských škôl v týchto súťažných okruhoch: matematika, zvieratá, dopravná výchova, literárna výchova, hádanky. Za každú…

Aby sme nezabudli

Aby sme nezabudli na tých, ktorí bránili našu vlasť a položili životy za našu slobodu, ktorí bojovali za lepšiu budúcnosť ďalších generácií, ktorí prežili a nanovo vybudovali naše mesto...   Aby sa na nich nezabudlo,  porozprávajte  deťom  príbeh o odvahe, nebojácnosti, o hrdinstve, statočnosti ľudí, ktorí, ako v rozprávke,  hnali zlé vojsko kráľa Kazisveta z našej krajiny. My sme tak urobili. Naša minulosť je písaná…

Rozprávková plavba loďou Bajkal

27. november 2018 bol pre našu materskú školu slávnostným dňom. Materská škola Bajkalská 31 v Prešove slávila 40. výročie od jej založenia. Od roku 1978 jej bránami prešlo množstvo detí predškolského veku, ktoré s láskou vychovávali pedagógovia a starostlivosť o ne zabezpečoval personál školy. Pod vedením štyroch doterajších riaditeliek škola rástla a naberala na kvalite ponúkaného vzdelávacieho procesu. Dnes patrí k jedným z vyhľadávaných predškolských zariadení v meste…

Materská škola na európskej ceste

Medzinárodný seminár Materská škola na európskej ceste, ktorý sa uskutočnil v slovinskej Ľubľane mal aj prešovské zastúpenie. Tatiana Daráková  z Materskej školy  Jurkovičova 17 a Renáta Gumanová z Materskej školy  Bajkalská 31 tam naberali skúsenosti z oblasti tvorby a realizácie medzinárodných projektov. Medzinárodný seminár poskytol množstvo informácií o programe eTwinning, ktorý sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií pre vytvorenie partnerstiev európskych škôl.…

Mikuláš

Prišiel zázračný to čas, Mikuláš nás navštívil zas. Spolu sme ho privítali, pekné piesne zaspievali.   Doniesol sladkostí vrece, prehodené cez svoje plece. Ďakujeme Mikuláš milý, veľmi sme sa ti potešili.

Deň otvorených dverí vojenského práporu

Vojenský Prápor ISTAR Prešov otvoril verejnosti svoju bránu na Čapajevovej ulici dňa  21. septembra 2018, cez ktorú sme vstúpili do vojenských priestorov aj my - trieda Slniečka. Ani sme len netušili, čo všetko si pre nás pripravili. Mohli sme si vyskúšať hádzanie šípok do balónov, v ktorých bola ukrytá sladká odmena, pochodovanie s vojenskými príslušníkmi, komunikovanie cez vojenské vysielačky. A kto by sa…

Ekopark Holá Hora 20. 09. 2018

September so sebou prináša ešte krásne letné počasie, ktoré sme využili na výchovno – vzdelávací proces priamo v prírode, tak ako je obsiahnuté v kurikule nášho Školského vzdelávacieho programu – Bajkalská rybička. Eko park – Holá Hora ponúka možnosti pozorovania zvierat, ich mláďat, niektoré druhy vtáctva, dáva priestor na športové aktivity a spontánne hry s kamarátmi. Nóvum pre naše deti…

Lesnou cestou za oázou oddychu

„Až vstúpite touto bránou prírody spoznávajte, relaxujte, učte sa ...“S touto myšlienkou sme vykročili 13. septembra do jednej z najznámejších oblastí Slanských vrchov, a tou je Lesný náučný chodník Sigord. Menovaná destinácia nám ponúkla niekoľko oddychových zón – posedenie pri minerálnom prameni Šťavica, altánky, lavičky s ohniskom...Deti nachádzali radosť v sledovaní stôp zvierat, v lezení na posed poľovníkov. Z informačných tabúľ, ktoré sme na čistinke objavili…