Deň otvorených dverí vojenského práporu

Vojenský Prápor ISTAR Prešov otvoril verejnosti svoju bránu na Čapajevovej ulici dňa  21. septembra 2018, cez ktorú sme vstúpili do vojenských priestorov aj my - trieda Slniečka. Ani sme len netušili, čo všetko si pre nás pripravili. Mohli sme si vyskúšať hádzanie šípok do balónov, v ktorých bola ukrytá sladká odmena, pochodovanie s vojenskými príslušníkmi, komunikovanie cez vojenské vysielačky. A kto by sa…

Ekopark Holá Hora 20. 09. 2018

September so sebou prináša ešte krásne letné počasie, ktoré sme využili na výchovno – vzdelávací proces priamo v prírode, tak ako je obsiahnuté v kurikule nášho Školského vzdelávacieho programu – Bajkalská rybička. Eko park – Holá Hora ponúka možnosti pozorovania zvierat, ich mláďat, niektoré druhy vtáctva, dáva priestor na športové aktivity a spontánne hry s kamarátmi. Nóvum pre naše deti…

Lesnou cestou za oázou oddychu

„Až vstúpite touto bránou prírody spoznávajte, relaxujte, učte sa ...“S touto myšlienkou sme vykročili 13. septembra do jednej z najznámejších oblastí Slanských vrchov, a tou je Lesný náučný chodník Sigord. Menovaná destinácia nám ponúkla niekoľko oddychových zón – posedenie pri minerálnom prameni Šťavica, altánky, lavičky s ohniskom...Deti nachádzali radosť v sledovaní stôp zvierat, v lezení na posed poľovníkov. Z informačných tabúľ, ktoré sme na čistinke objavili…

13. ročník Olympiády v plávaní v Bajkalskej rybičke

Záver školského roka v Materskej škole Bajkalskej tradične patrí olympiáde v plávaní. Tento rok sme odštartovali už 13. ročník, ktorý sa konal v piatok 8. júna 2018. za prítomnosti Mgr. Ľudky Kravčákovej, ktorá slávnostne otvorila olympiádu úderom na gong. Verili sme aj keď piatok trinásteho sa považuje za nešťastný deň, že deťom z materských škôlv rámci Prešova a jeho okolia…

Školský poznávací výlet v Pavlovciach

Aj v tomto školskom roku sme si pre deti 5-6 ročné pripravili niekoľko výletov v rámci Nadštandardného hravo-edukačného projektu Slovensko s cieľom poznávať okolité prírodné i historické miesta. Prvý z nich sa konal v dňoch 2-3.mája 2018, keď sme s deťmi z tried Včielok, Slnečníc, Mravcov, Motýľov, Slniečok a Kvetiniek absolvovali relaxačno-pohybový program na ranči Breziny. Detisa oboznámili s históriou…

Tvorivé dielňe pre mamičky

Krásny slnečný deň bol predzvesťou milej akcie, ktorá sa konala 10. mája 2018 na dvore pri MŠ Bajkalskej. Pozvanie na strávenie tvorivého a tanečného popoludnia s blížiacim sa sviatkom maiek s radosťou prijali (nielen) mamičky, ale aj oteckovia, súrodenci či starí rodičia, ktorých srdečne privítala pani riaditeľka krásnou básničkou o mamkách. Do tejto milej akcie sa zapojilo všetkých 9 tried…

Návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove

Dńa 9.4.2018 sme navštívili s predškolákmi knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde mali deti možnosť prostredníctvom rozprávkového príbehu Mýšatko a ceruzka hravou formou spoznať tajomstvá, ktoré ukrýva jedna z kníh v knižnici. Po skončení píbehu deti viedli rozhovor s pani knihovníčkou o detskej literatúre, ktorá ich zaujíma. Vypracovali si pracovný list s jednoduchými úlohami a spoločne prežívali radosť z…

Čaro perníkových vianoc na Šariši

"Kráčam tu sám tichom a tmou, bojím sa samoty, volám: Haló, počuje ma tu niekto? Odrazu stretnem sa s priateľkou- nebeskou hviezdou. Pohladí, poláska ma svojim svetielkom. Povie: Poď milý Anjelik, nie si tu sám. Dám ti dar vzácny a krásny. SVETLOM ho nazývam. To svetlo viedlo ma až na zem k Vám. Teplo a lásku prinášam Vám. Teplo a…

Oslavy Dňa materských škôl na Slovensku

Dńa 25. októbra 2017 sa skupina detí z triedy Včielok zúčastnila podujatia pri príležitosti osláv Dňa materských škôl, ktoré sa konalo v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Do osláv sa zapojili materské školy z Prešova a jeho okolia. Dekanka fakulty doc. Ing. Jana Burgetová, PhD. v úvode privítala všetky deti a pani učiteľky. Slovom sa deťom a pedagógom prihovorila aj…

Exkurzia vo vojenskej leteckej základni

Dňa 20. októbra 2017 sa deti z tried Slnečníc a Včielok zúčastnili edukačného programu vo vojenskej leteckej základni - Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove, ktorý si pre nich pripravil mjr. Ing. Milan Zubrický, pilot z 2. vrtuľníkovej letky a zároveň rodič našej kamarátky Natálky z triedy Slnečníc. Počas celého dopoludnia sa tak deti mali možnosť oboznámiť s rôznymi…