Tel: 051/ 77 19 609

Aktuálne oznamy

Prevádzka MŠ od 08. 03. 2021 - POZOR ZMENA

Vážení rodičia, prevádzka MŠ je zabezpečená od 08. 03. 2021 prednostne pre deti, ktoré sú deťmi zamestnancov  s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Prevádzka MŠ v rámci…

Návrat do škôl aktualizovaný k 08. 03. 2021

Vážení rodičia, od 8. 03. 2021 otvárame materskú školu pre  deti pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.  Prevádzka MŠ v rámci personálnych, materiálnych a…

Projekty

  • RECYKLOHRY - rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier,
  • ŠKÔLKA JEŽKA SEPARKA - Cieľom projektu je vzbudiť záujem o ochranu životného prostredia už u tých najmenších.
  • UNICEF - Popis projektu UNICEF
  • ZELENÁ ŠKOLA - Popis projektu ZELENÁ ŠKOLA

Náš kolektív

PaedDr. Renáta Gumanová

riaditeľka MŠ

PaedDr. Silvia Maľuková

zástupkyňa RŠ, 6. trieda

motyle.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Klaudia Žulová

1. trieda

slnecnice.msbajkalska@gmail.com

Zuzana Sitarčíková

1. trieda

slnecnice.msbajkalska@gmail.com

Marika Majirošová

2. trieda

lienky.msbajkalska@gmail.com

Lýdia Dzurišová

2. trieda

lienky.msbajkalska@gmail.com

Danka Herkeľová

3. trieda

mravceky.msbajkalska@gmail.com

Ingrid Lapšanská

3. trieda

mravceky.msbajkalska@gmail.com

"Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala"

Matka Tereza

 

Bude nám cťou, ak prijmete pozvanie na malé kvapky prekvapení a zážitkov Materskej školy Bajkalská 31 v Prešove, ktoré už štyri ďesaťročia obohacujú životy našich detí. Každá kvapka úcty, vďaky a radosti, lásky a porozumenia sa znásobí, ak sa budete tešiť spolu s nami.

PaedDr. Renáta Gumanová