Kontaktná adresa

Materská škola
Bajkalská 31
08001 Prešov

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Renáta Gumanová

Tel: 051/ 77 19 609

IČO: 00 603 406
DIČ: 2020 919 120

www.msbajkalska.sk

msbajkalska@gmail.com